LV RU EN

Ventilācija

Grūti pārvērtēt ventilācijas sistēmu nozīmi mūsdienu dzīvojamās, sabiedriskās un rūpnieciskās ēkās.  Ventilācijas sistēmas nodrošina pareizu gaisa apmaiņu telpās, drošību, veselību un komfortu cilvēkiem, kas tajās uzturas. Lai nodrošinātu darbspējīgu ventilācijas sistēmu, nepieciešams plašs zināšanu spektrs aerodinamikā, siltumtehnikā, hidraulikā, akustikā, kā arī jāpanāk gala patērētājam pieņemams kompromiss starp labu klimatu ēkā, saprātīgām kapitālajām izmaksām un minimāliem uzturēšanas izdevumiem.  

Mūsu ventilācijas projektu realizācija ietver rūpīgu projekta dokumentācijas un norādītā aprīkojuma izpēti, katra sistēmas elementa tehnisko datu pārbaudi saskaņā ar projekta prasībām un spēkā esošajām normām un standartiem, projekta realizācijā iesaistīto montāžas brigāžu instruktāžu, viņu izpildāmo darbu kvalitātes uzraudzību un samontēto sistēmu testēšanu, lai tās atbilstu nepieciešamajai ventilācijas kanālu blīvuma klasei. Pēc montāžas beigām montāžas grupa nodrošina sistēmu balansēšanu, lai garantētu parametru atbilstību projekta sistēmas prasībām. 

Augsta darbu kvalitāte un ražošanas kultūra tiek panākta: 

  • regulāri apmācot mūsu darbiniekus un tehniķus, kā arī pārbaudot viņu zināšanas par mūsdienu tehnoloģijām un montāžas darbu praksi;
  • pastāvīgi sadarbojoties un mijiedarbojoties ar mūsu galvenajiem piegādātājiem, kas ļauj pārzināt jaunākās inovācijas un uzlabojumus ventilācijas jomā;
  • izmantojot specializētus instrumentus un aprīkojumu, kas ļauj optimizēt ražošanas procesus un paaugstināt darba ražīgumu.