LV RU EN

Serviss

Mēs nodrošinām ventilācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmu aprīkojuma palaidi, servisa apkopi un remontu. Atbilstoši nepieciešamo pakalpojumu apjomam mūsu servisa  līgumi paredz šādus četrus līmeņus.  

Bāzes apkalpošana — Programma Nr. 1

Programma ietver aprīkojuma regulāro apkopi saskaņā ar noteiktajiem laika intervāliem. Apkopes grafiks tiek saskaņots ar Pasūtītāju, vadoties pēc aprīkojuma ekspluatācijas intensitātes un atvēlētā budžeta. Šajā programmā ietilpst 24/365 dienu avārijas atbalsts ar garantētu reaģēšanas laiku.  

Šīs programmas ietvaros visi nepieciešamie izejmateriāli un rezerves daļas tiek apmaksātas atsevišķi. Ja aprīkojumam nepieciešams avārijas remonts vai arī apkope ārpus noteiktā grafika, papildu darbi un transporta izdevumi tiek apmaksāti atsevišķi.  

Paplašinātā apkope — Programma Nr. 2

Šī programma ietver visu to, kas ietilpst bāzes programmā, kā arī visas darba izmaksas remontam, ārkārtas izsaukumiem un profilakses darbībām.  

Pilnā apkope — Programma Nr. 3

Programmā iekļauts pakalpojumu spektrs no programmām Nr. 1 un 2, kā arī izejmateriālu izmaksas, piemēram, par gaisa filtriem, piedziņas siksnām, kompresoru eļļu. 

Abonementa apkope — Programma Nr. 4

Iekļauj augstāk minēto programmu pakalpojumus, kā arī sistēmas pamata komponentu nomaiņas izmaksas, piemēram, par kompresoriem, elektrodzinējiem, vadības elementiem.     

Pamatojums

Diez vai jūs pieļausiet, ka jūsu mašīna nobrauc 100 000 kilometrus bez eļļas maiņas. Šī pati loģika attiecas arī uz gaisa kondicionēšanas sistēmām. Regulāra sistēmu apkope ir labākā garantija nepārtrauktai un efektīvai jūsu sistēmas darbībai. Sistēmas sagatavošana pirms sezonas arī ir ārkārtīgi svarīga — tā ļauj izvairīties no darbības traucējumiem vasaras karstākajās dienās un ziemas salā, kad jūs visvairāk paļaujaties uz drošu sistēmas darbību.