LV RU EN

LMT Data Centra rekonstrukcija Ropažu ielā 6, Rīgā

Pasūtītājs
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
Uzstādītā dzesēšanas jauda 400 kW
Darbi  gaisa kondicionēšana

Mobilo sakaru Vadošā operatora „latvijas mobilais telefons” sakaru mezgla modernizācijas un attīstības programma, paredzēja mikroklimata nodrošināšanas sistēmas rekonstrukciju un esošo iekārtu nomaiņu ievērojot bezpārtrauces gan tehnoloģisko iekārtu, gan klimata kontroles sistēmu darbību.

Sakaru mezgla modernizācija prasīja precīzas kontroles 20 kondicionieru nomaiņu un 500 kilovatu aukstumcentra aprīkošanu ar free cooling sistēmu, kura nodrošina nozīmīgu ēkas gaisa kondicionēšanas sistēmas energopatēriņa samazinājumu. Sakaru mezgla darbība netika pārtraukta, kamēr SIA BIANT speciālisti veica visus rekonstrukcijas darbus. Iekārtu nomaiņa tika veikta pa vienai ar kondicioniera nekavējošo palaišanu tiešās iztvaikošanas režīmā (rezerves režīmā). 

Skatīt citus projektus: