LV RU EN

Biokurināmā koģenerācijas elektrostacijas izveide Rūpniecības ielā 73, Jelgavā

Pasūtīājs FORTUM
Ģeneraluzņēmējs
FORTUM Jelgava
Darbi apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, ūdensapgāde un kanalizācija
Darbu pabeigšanas gads 2013

2012.gadā firma BIANT uzvarēja starptautisko tenderi un noslēdza kontraktu ar somu kompāniju FORTUM par inženiersistēmu būvniecību bio koģenerācijas stacijas būvju kompleksam Jelgavā, tai skaitā komfortablās kondicionēšanas, ventilācijas un apkures sistēmas biroju blokam, precīzās kontroles sistēmas energoapgādes apakšstacijām, vispārējo ventilāciju, apkuri un siltummezglus, tehnoloģisko korpusu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kā arī sprinklera ugunsdzēšanas, HVAC sistēmu automātikas un tālvadības sistēmu. 

Atklāšanas ceremonija notika 2013.gada 11.septembrī, piedaloties Latvijas un Somijas prezidentiem Andrim Bērziņam un Sauli Nīnistem. 

Stacijas eklektiskā jauda ir 23 MW, bet siltumenerģētiskā jauda – 45 MW, kas gadā ļauj saražot 230 GW siltuma enerģijas un 110 GW elektriskās enerģijas. Koģenerācijas stacijas ražotā siltumenerģija tiek padota uz pilsētas siltumapgādes sistēmu, elektroenerģija – uz vispārējo republikas enerģētisko tīklu.

Skatīt citus projektus: