LV RU EN

Latvijas Infektoloģijas centrs” Nacionālās references laboratorijas korpuss, Rīgā, Linezera ielā 3

Pasūtīājs  Latvijas Infektoloģijas Centrs
Ģeneraluzņēmējs MODULS
Darbi ventilācija, gaisa kondicionēšana
Objekta platība, m2 3600
Darbu pabeigšanas gads
 2011

2009.gadā firma BIANT veica ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošanas darbus Latvijas Infektoloģijas centra laboratorijām, kas nodarbojas ar virusoloģijas, bakterioloģiskajiem darbiem un īpaši bīstamu saslimšanu diagnostiskajiem pētījumiem. 

Laboratorijai bija jānodrošina biodrošība un fiziskā aizsardzība, kas atbilst personāla un apkārtējās vides BSL-3 līmenim (pēc Eiropas klasifikācijas). 

Laboratorijas bloki realizēti kā autonomi konstruktīvi pabeigti speciāli aprīkoti kompleksi, kas būvēti pēc principa „telpa telpā” un nodrošina fiziskās barjeras izveidošanu starp laboratorijas iekšējo telpu un apkārtējo telpu. 

Tāpēc katra laboratorijas bloka „infekciju skartā” zona tika nodrošināta ar autonomām automatizētām inženiertehniskajām sistēmām, lai nodrošinātu darbu drošību: ventilācijas sistēma ar augsti efektīviem HEPA filtriem, notekcauruļu apstrādes sistēmas, kas padara nekaitīgus cietos un šķidros atkritumus. Inžnierfirmas nodrošināja automātisku novadīšanu „inficētās” zonas telpās un spiedienu kritumu starp dažāda līmeņa telpām. 

Skatīt citus projektus: